நன்றி கூறுகின்றோம் ! #JesusRedeemsMinistries #Mohanclazarus

, , 80 Comments


Expressing our gratitude wholeheartedly. Dearly Loved “Do not forget to do good
and to share with others,… …for with such sacrifices
God is pleased.” Hebrews 13:16 We could read about it in the Holy Bible. We should do good. Christmas season is the golden opportunity
to donate gifts given by our God. Reminiscing the Christmas, we should donate
presents to numerous poor people and victims. in order to reveal, to share and
to proclaim the love of Jesus, God has given us this wonderful season. Every year, Jesus Redeems Ministries
aiding many good things for people for Christmas. In the last year 2019, ‘New Life Children Development Centre’ Around 225 children are attending tuition and learning
from the neighboring villages who are from poor families, Hygienic foods are distributed to them. They were provided with new
garments and feast in this Christmas season Their parents were gathered
and cherished them in Jesus. God granted us a lovely opportunity. God helped us to present vehicle to two
students who passed with high marks in the exams. St.Luke’s Leprosium is placed in Peikulam, Every year, Jesus Redeems Ministries
supply new garments to the 150 leper’s families, and provide Christmas feast, proclaime the gospel,
and we make them joy. God aided us to accomplish it. Christmas Celebrations was conducted in Tabernacle of God, Around 8,600, differently abled, eunuchs,
poor people, widows, beggars were brought and presented
new garments for Christmas. Not only that, we made a feast for them, proclaimed that Jesus loves them, Proclaimed the good tiding of Jesus, so that many people experienced the love of Jesus. God helped us,
Praise be to the Lord! Likewise, on the morning of Christmas,
in Tabernacle of God, we made a Christmas feast for 1,500
poor people of the nearby villages, God aided us to make them glad and
to reveal the love of Jesus. Jesus Redeems Ministries
started ‘Good Samaritan Club’ God aided us to support nearly 6000 poor people in worth of 25 lakhs through
50 Samaritan Clubs in Tamilnadu. God helped us to expose the love
of Jesus by helping them Poor people, victims and to proclaim the Gospel. People were cherished and praised God. The reason is, You are that cause! When we convey about these deeds You have presented cheerfully, and aided us to accomplish God’s plan. I express my gratitude in the name of Jesus. Your reward will be abundant in Paradise. God has cherished because of you. You will witness the reward
and blessings in the world also! We aided the Have-nots
and magnified Jesus through your obligations and made
them to taste the love of Jesus. Not only in the Christmas season, Jesus Redeems Ministries, support victims of this
society, beggars, differntly abled persons, continually. Social works are being conducted consistently. Some of them offer especially for it. We spend it on this ministry. Not only in the Christmas season, but in all seasons, your offerings of the
poor people are spending for that purpose. It uplifts the state of poor people. It opens a new way for them. Certainly, the Lord will bless you
who has offered to this ministry. You will be blessed for sure. There is no doubt. Because poor people are cherished because of you. I am going to pray for you. I am going to pray by blessing you and your family. For you to do goodness continually May the Lord lead you! Father, I praise You for this beloved sister,
brother, children, each and every one. God, you have advised us to concern
the Have-nots in the Holy Bible. Concerning the poor people in this festive season, to aid them and to provide them food, to cherish them in Jesus, to proclaim the Gospel, We thank you for giving us the chance. I pray by blessing this son, daughter,
whoever supported in the name of Jesus Christ. Let them be cherished with overflowing
blessings in the name of Jesus Christ. Increase their income. Grant them victory and make them glad. Remove the hindrance and progress the matter. May the blessings be granted to
them in the name of Jesus Christ. Let the illness and infirmities
shall avert from their flesh. As I pray in Jesus Christ’s name, Thank you for you have blessed them. Father, we pray, in the name of Jesus Christ. Amen Amen Dearly loved God has heard the prayer. You have stretched your hand
cheerfully to support millions of people. God will bless you abundantly. You shall witness that blessing in this year. May the Lord cherish you with such a blessing! Amen Amen

 

80 Responses

 1. Jebakumar

  January 28, 2020 1:18 pm

  He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord and that which he hath given will he pay him again.

  Reply
 2. Navaneetha Neethu

  January 28, 2020 1:19 pm

  Anbe pradhanam amen hallelujah. Goo d God. God bless you bro. Amazing God increasing moreover. U bro. Jesus with u.🙏🙏🙏🙏👍👍👍👐👐

  Reply
 3. Roy Dhanaraj

  January 28, 2020 1:28 pm

  Thank you Lord God Jesus… it is your money…i am also your little servant… Also Brother your thothi wear is looking good…. I am happy to see you in the "Vesti and shirt" …. Thank you Load again

  Reply
 4. Summa 460 prank

  January 28, 2020 1:30 pm

  அண்ணா என் மகனுக்கு படிக்க நான் ஜெபம் செய்யனும் அண்ணா நீங்கள் சொல்லி தாரும் ஆமே

  Reply
 5. Sasikala Chinnathambi

  January 28, 2020 2:36 pm

  We love You, all ur team and all ur efforts in Jesus Redeems Anna..!!
  Aandavar melum melum ungalai avarudaia Rajya velaikalukku payanpaduthuvaaraaha….!!
  Anna, 1 Chronicles 29:14n padi Aandavar karathile vaangi Aandavaruku kodukka ennaium, innum aneha janangalaium jaathikalaium Sarvavallavaraahiya Aandavar aashirvathippaaraaha…!!

  Reply
 6. Mathu Sona

  January 28, 2020 4:25 pm

  ஆமென் எனக்கு கொலுசு ரொம்ப பிடிக்கும் கணவரிடம் கேட்டேன் திட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க.நான் உடனே இயேசப்பா எனக்கு கொலுசு வாங்கி தாங்க கேட்டேன்.அடுத்த நாள் கணவரிடம் கேட்டேன் இப்போ என்ன திட்டவில்லை 15000 இருக்கும் கொலுசு வாங்கி தந்தாங்க இதுவரை இப்படி ஒரு தொகையில் நான் வாங்கியதில்லை இயேசப்பா உங்களுக்கு நன்றி

  Reply
 7. B Valentina

  January 28, 2020 5:02 pm

  Praise the Lord இதை வழி நடத்துகின்ற அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமென்

  Reply
 8. beulah Ponmalar

  January 28, 2020 5:48 pm

  We thank Jesus for giving us such a righteous man like u❤️ you are a blessing for millions uncle😊

  Reply
 9. Aruna Rajakani

  January 28, 2020 6:03 pm

  கர்த்தர் கொடுத்த சொல்ல முடியாத ஈவுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆமென், அல்லேலூயா!

  Reply
 10. Kalai Chelvi

  January 29, 2020 12:56 am

  Praise the Lord. Tq Brother all u have God Bless u. l also like to help by God Blessing. l'm also waiting for God Blessing amen.

  Reply

Leave a Reply