Tagged By anandmurti gurumaa

Durga Mantra | Chanting of 108 Names of Durga | Durga Ashtottara Shatanamavali Stotram

, , No Comment

shatanãma pravakshyãmi, shriňushva kamalãnane yasya prasãdamãtreňa, durgã preetã bhavet satee||1|| Shri Durgayei Namaha om satee sãdhvee bhavapreetã, bhavãnee bhavamochanee ãryã durgã jayã chãdyã, trinetrã shooladhãriňee||2|| Shri Durgayei Namaha pinãkadhãriňee chitrã, chaňĎaghaňŤã mahãtapãh) mano buddhirahankãrã, chittaroopã…

Read Post →