Tagged By shani

Surya Mantra

Surya Mantra

, , No Comment

Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi Divakaram Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi Divakaram Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi Divakaram Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi…

Read Post →

The Most Powerful Shani Mantra (शनि महा मंत्र) Nilanjana Samabhasam By Suresh Wadkar | शनि देव मंत्र

, , No Comment

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya…

Read Post →